Yazılarımız

EMDR’nin KULLANIM ALANLARI

Psk. Danışman Esra Şengül

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), artık psikolojik travma tedavisinde birinci sırada etkili olan tekniklerden biridir. Psikolojik travmanın yanısıra EMDR, ruhsal bozuklukların kişinin yaşadığı yaşam olaylarının temellerini çalışmada önemli bir tedavi olarak görülmektedir. Genişleyen standart prtokollerle, çok sayıda farklı problem alanlarında artan uygulamalarla EMDR’nin etkinliği gösterilmektedir. Bu bozuklukların çoğuyla ilgili tedavilerde olduğu gibi az sayıda kontrollü araştırma bulunmakla birlikte, var olan veriler eşliğinde Amerikan Psikoloji Derneği Klinik Bölümünün yayınlandığı değerlendirmelerde (Chmabless, Baker, Baucom, Beutler, Calhoun, Crits-Christoph, ve ark. 1998) gelişmeler sunulmaktadır. Emdr’nin klinik uygulamaları, pek çok farklı bozukluklarda olumsuz yaşantılarla ilgili verilerin işlenmesinin olumlu sonuçlar doğuracağı varsayımı üzerine kurulu bilgi işleme modeline dayanır (Shapiro, 2001-2002).

Emdr’nin farklı problem alanlarına uygulanmasına örnek olarak şu durumlar gösterilebilir;

1- II. Dünya savaşı, körfez savaşı, vietnam savaşından dönen ve önceki tedavilere tam olarak cevap vermeyen savaş askerleri ile yapılan çalışmalarda flashbacklerin, kabusların ve diğer Travma Sonrası Stres Bozukluğu semptomlarının ortadan kalktığı görülmüştür

2- Fobiler ve panik bozukluklar görülen kişilerde korku ve semptomlarda hızlı düşüş görülmüştür.

3- Şiddet saldırıları (suç mağdurları, polis memurları ya da alanda çalışan diğer kişilerin), veya işlerinin yol açtığı yoğun stres etkilerinin ortadan kalktığı görülmüştür

4- sevilen birinin kaybı sonrasında kişilerin yaşadığı patolojik ya da uzamış yasın sona erdiği, görev sırasında ölüme sebebiyet veren kişilerin yaşadığı yoğun suçluluğun eşilk ettiği yasla yapılan çalışmada, kişilerin yaşadığı yoğun suçluluk duygularından kurtuldukları görülmüştür

5- çocuk ve ergenlerin fiziksel, duygusal, cinsel ve duygusal travmalar nedeni ile oluşan semptomları ortadan kalkmıştır

6- cinsel saldırı mağdurları, yaşadıkları olumsuz olayların etkilerinden kurtularak normal hayatlarına geri dönebildikleri ve yakın ilişkiler kurabildikleri görülmüştür

7- doğal afet (depresm, sel, kasırga gibi) ve insan eliyle oluşan (trafik kazası gibi) felaketlerin mağdurları normal hayatlarına devam edebildikleri görülmüştür

8- kaza, ameliyat ve yangın yaşayan ve duygusal ve fiziksel yönden zayıflayan kişilerin yeniden üretken bir şekilde yaşamlarına dönebildikleri görülmüştür

9- evlilik ve cinsel işlev bozukluğu yaşayan kişilerin sağlıklı ilişkiler kurdukları ve bu ilişkilerini devam ettirdikleri görülmüştür

10- her türlü madde bağımlılığı olan kişiler ve patolojik kumar bağımlıları iyileştiler ve eski duruma dönme oranları önemli şekilde azaldı

11- disosiyatif boukluklara sahip olan kişiler, diğer yöntemlere göre daha hızlı gelişme ve iyileşme gösterdiler

12- iş, performans ve sporla ilgilenen kişiler EMDR ile daha da geliştiler ve olumlu sonuçlar aldılar

13- psikosomatik vücut ağrıları olan kişiler ağrılarından hızlı bir şekilde kurtuldular ve ağrılarını kontrol edebildiler

14- depresyon hastası olan yetişkin ve ergenler hızlı bir şekilde tedavi oldular

 

sıkça sorulan sorular;

- EMDR terapisi kaç seansta hedefe ulaştırır?

cevap: kesin bir seans sayısı verememekle birlikte, panik atak, sosyal fobi, TSSB gibi kaygı bozukluklarında yaklaşık 8-12 seans kadar sürerken, depresyon, çoklu travma gibi yoğun problemlerde 20-30 seans kadar sürebilir.

- kişi herhangi bir travma yaşama da EMDR terapisi işe yarar mı?

cevap: kişiler bazen terapiye genel mutsuzluk, hayattan zevk alamama, çfke kontrolsüzlü ve stres gibi nedenlerle başvururlar. bu gibi durumlarda da EMDR sürece olumlu katkı sağlayacak ve terapi sürecini hızlandıracaktır.